กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะเร็ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 เครื่องตรวจ 'INSpectDx' วินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา    ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
12. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากตลาดต่างชาติเป็นอย่างดี เพราะจัดเป็นยาอายุวัฒนะ มีประโยชน์ทั้งในด้านการต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ต้านมะเร็งได้ รวมถึงนิยมนำไปทานเป็นเครื่องเคียงสเต็ก ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
13. "ไม่จริง" ข้าวโพดจีเอ็ม ทำให้หนูเป็นมะเร็ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  21 คอลัมน์ รู้ทันมะเร็ง เหมืองทองคำ กับมะเร็ง   ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
15. Clipping วท ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 7 คอลัมน์ SCIWATCH สหรัฐศึกษาวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ innovation นวัตกรรมส่องมะเร็ง'ผู้หญิง'     มติชน (กรอบบ่าย)  ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... อาทิ INSpectDx เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา พัฒนาโดยนาโนเทค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / ไคโตซาน ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือก เพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปาก พัฒนาโดยนาโนเทค / งานวิจัยไบโอเซ็นเซอร์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... ซึ่งอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์และอาจก่อมะเร็งได้ในที่สุด เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประชาชนทั่วไปจึงมีโอกาสได้รับรังสีในระดับต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณที่แตกต่างกัน ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อบำรุงผม หนังศีรษะ ผิวพรรณ และอาหารเสริมทางการแพทย์ รวมไปถึงพัฒนาเป็นสารตั้งต้นสำหรับยารักษามะเร็งได้อีกด้วย ถุงมือผ้า-หมอนเคลือบยางพาราเพิ่มมูลค่า           ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ผลิตยาชีวภาพต้านมะเร็ง      ไทยโพสต์ 21  ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป