กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะเร็ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, ข้าวโพด, จีเอ็ม, มะเร็ง]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
2. โปรตอน เธราพิ ความหวังใหม่พิฆาตมะเร็ง
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [โปรตอน เธราพิ ความหวังใหม่พิฆาตมะเร็ง]  ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
3. เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [เทคโนโลยี PET-CT วินิจฉัยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ]  ...
พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2014
Tags: [ปส. ตรวจวินิจฉัย, PET/CT, รู้ทันมะเร็ง, รังสี]  ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
5. ปส. แนะการตรวจวินิจฉัย PET/CT รู้ทันมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [PET/CT, รังสี, วินิจฉัย, มะเร็ง, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
6. มะเร็ง
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, มะเร็ง]  ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
7. ใช้แก๊สโซฮอล์ทำให้เป็นมะเร็ง……จริงหรือ?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คุยกัน..ฉันท์วิทย์, แก๊สโซฮอล์, มะเร็ง]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
8. Clippigวท ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 27 จมูกอิเล็กฯดมหากลิ่นมะเร็ง     ...
พุธ, 10 สิงหาคม 2016
... เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตยาได้เอง ยายางชนิดโดยเฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง มีราคาสูงมาก ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่บ้านเราจะมีการวิจัยและพัฒนายาเองเพื่อลดรายจ่ายจากต่างประเทศ ตลอดจนสามารถส่งออกได้ ซึ่งจะทำให้มีรายได้ประชาชาติมากขึ้น ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... รวมถึงเทคโลยีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิค Liquid Based 2) Diagnostic services การให้บริการวินิจฉัยการตรวจทางพยาธิวิทยา อย่างรวดเร็ว และ 3) Online consultations เป็นการให้คำปรึกษาด้านพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานด้านสุขภาพ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป