กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะละกอ

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. ผลิตภัณฑ์มะละกอ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, มะละกอ]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... เช่น การใช้สารเคมี การจัดเก็บ การบันทึกการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทวนสอบผลผลิตย้อนกลับได้ว่าขณะที่ปลูกผักและผลไม้  ผู้ปลูกได้ทำอะไรบ้าง โดยชนิดพืชที่ขอการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ได้แก่ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์                  - หลักสูตรการเพาะมะละกอศรีราชภัฏ โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ...
พฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2013
... นอกจากนั้นยังได้แปรรูปผลไม้อื่นๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น   ทุเรียน (ในรูปแบบแป้งทุเรียน)   ลำไยแห้งสอดไส้วุ้นกรอบ  ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มะม่วง/สับปะรด/ ฝรั่ง/มะละกอ/กระท้อน)  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... 77 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อดำเนินโครงการนี้แล้ว จะมีผลไม้จำนวน 25 ชนิด ที่จะปลอดจากการทำลายของแมลงวันทอง อาทิ กล้วยประเภทต่างๆ ชมพู่ ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน พุทรา มะละกอ มะปราง ลองกอง ละมุด เชอรี่ ฯลฯ และมีผลไม้อีก ...
เสาร์, 09 มีนาคม 2013
6. พืช GMOs
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... มันฝรั่ง มะละกอ เรานิยมทำ GMO ในพืชเพราะว่าทำได้ง่ายกว่าสัตว์ และสามารถศึกษาพืช GMO ได้หลายๆ ชั่วอายุของพืช (Generation) เพราะว่าพืชมีอายุสั้นกว่าสัตว์ ซึ่งอายุของสัตว์แต่ละ Generation นั้นกินเวลานานหลายปี ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
7. โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผ้าฝ้ายศิลปาชีพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ กรรมวิธีในการลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ และการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ การลอกกาวไหมด้วยยางมะละกอ  ...
พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2010
8. ผลิตภัณฑ์มะละกอ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     เนื่องจากมะละกอมีมากในท้องถิ่นจึงนำมาเพิ่มมูลค่า โดยใช้หลักการถนอมอาหาร คือ การใช้ความร้อน การใช้น้ำตาล เพื่อยับยั้ง และฆ่าจุลินทรีย์บางชนิด เพื่อให้อาหารเก็บได้นานขึ้น โดยพัฒนาให้มีความหลากหลายกว่าในท้องตลาด ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป