กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะม่วง

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... 300 ล้านบาทต่อปี              หลังจากประเทศไทยได้รับอนุญาตให้สามารถส่งออกผลไม้ไทย 6 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด สัปปะรด  มะม่วง เมื่อปี 2551 ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... 6 ชนิดที่ได้ประโยชน์โดยตรงในการส่งออก ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ หมาก ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกจำนวนมากในแต่ละปี การจัดการแมลงวันทองจะทำให้ผลไม้มีคุณภาพสูง ไม่มีไข่แมลงวันตกค้างในผลไม้ โอกาสที่ผลไม้จากประเทศไทยจะส่งออกย่อมมีมากกว่าระเทศในภูมิภาคเดียวกันที่อาจมีปัญหานี้อยู่ ...
เสาร์, 09 มีนาคม 2013
... วว.  อาทิ  มะม่วงมหาชนก  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร   ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   และจุลินทรีย์ด้านอาหารและการเกษตร   เป็นต้น   ในราคาพิเศษ  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
... ลิตร/ ชั่วโมง    สามารถประยุกต์ใช้เครื่องกับผลไม้ที่มีลักษณะเนื้อนุ่มอีกหลายชนิด  เช่น   องุ่น มะม่วง สับปะรด ลำไย ลิ้นจี่ มะเม่า และมะเขือเทศ เป็นต้น เหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการแปรรูปผลไม้เป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ...
ศุกร์, 08 ตุลาคม 2010
... พบว่าทำให้มังคุดมีขั้วผลและกลีบเลี้ยงเขียว เก็บได้นานขึ้น เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้นและมีบริการฉายรังสีผลไม้ 6 ชนิด คือ มังคุด เงาะ สับปะรด มะม่วง ลิ้นจี่และลำไย เพื่อส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว  ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
... เห็ดแครง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schizophyllum commune   Fr. มีชื่อสามัญว่า Split Gill และมีชื่อท้องถิ่นว่า เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดจิก เห็ดยาง (ภาคใต้) เห็ดแก้น เห็ดตามอม (ภาคเหนือ) เห็ดมะม่วง ...
พฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2010
27. โครงการ "เค.ยู. แวกซ์" สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... ส้ม ส้มโอ มะม่วง และมะยงชิด โดยจัดจำหน่ายในประเทศราคา 150 บาท/ลิตร และมีเป้าหมายส่งออกจำหน่ายในราคา 400 บาท/ลิตร 3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน     ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวผลไม้สดที่มีใช้อยู่ในประเทศทั้งหมดนำ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
28. การฉายรังสีผลไม้ส่งออก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
... จึงร่วมกันทำโครงการ และปรับปรุงโรงงานฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐ กับผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และสับปะรด     สทน. ปรับปรุงการฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสี ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
29. ซาลาเปา
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีโดยอาศัยการหมักจากยีสต์ให้ขึ้นโด และนำไปบรรจุไส้ต่างๆ ตามต้องการ เช่น เนื้อไก่เนื้อปลา ไส้ผักและเห็ดหอม และไส้หวานจากครีมมะม่วง แล้วนำไปผ่านความร้อนโดยการนึ่งกับน้ำเดือด ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
30. เทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     มะม่วง เป็นผลไม้ที่มีการปลูกในทุกภาคของประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงได้แก่ มะม่วงแผ่นกรอบ (Mango fl ake) มะม่วงแผ่นหนา (fruit bar) มะมะม่วงแผ่นบาง ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป