กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มะม่วง

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... การเกษตร 284. ผลิตเม็ดพลาสติก 285. ผลิตกระเบื้อง PVC 286. ผลิตภัณฑ์เฟอรนิเจอร์ ไม้ยางพารา 287. ผลิตภัณฑ์รังไหมและ ดักแด้ไหมอีรี่ 288. สารขัดผิวจากแกลบ ข้าวหอมมะลิ 289. เครื่องสําอาง รังนก 290. น้ํามะม่วงหิมพานต์แคชชูวี่ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ข้อกำหนดของ APHIS  และ USDA3 บังคับให้สินค้าไทย 7 ชนิด คือ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ และแก้วมังกร ต้องผ่านการฉายรังสี เพื่อควบคุม กำจัด และหยุดการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
13. ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก เสริมบูธ OTOP เอาใจผู้ปกครอง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กาญจนบุรี นำ ข้าวเกรียบรวมรส มาร่วมจำหน่าย 3. บูธมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำไข่เค็มใบเตย มาร่วมจำหน่าย 4. บูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด มาร่วมจำหน่าย 5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของผลไม้เกือบทุกชนิดในประเทศไทย ผลไม้ที่มีเปลือกบางหรืออ่อนนุ่มจะถูกทำลายได้ง่าย เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง พุทรา กระท้อน มะเฟือง น้อยหน่า ละมุด และพืชต่างๆ ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
...  - โครงการพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวมะม่วงที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  - โครงการพัฒนาการผลิตสารกรองสารปนเปื้อนในน้ำเพื่อการบนริโภค   5. กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา  ...
จันทร์, 08 ธันวาคม 2014
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้นพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากวัสดุที่ไม่เป็นพิษและสามารถรับประทานได้สำหรับทดแทนการใช้สารเคมีในการยืดอายุมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
17. วศ./ก.วิทย์ วิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คิดค้นพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากวัสดุที่ไม่เป็นพิษและสามารถรับประทานได้สำหรับทดแทนการใช้สารเคมีในการยืดอายุมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก เพื่อเป็นการขยายตลาดส่งออกให้แต่เกษตรกรชาวสวนมะม่วงให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ให้ได้นานขึ้นระหว่างการขนส่ง ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... ไม่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางลบกับการเจริญเติบโตของผักหวานป่า โดยเริ่มจากปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เช่น แคบ้าน กล้วย มะม่วง และสะเดา เป็นต้น เพื่อใช้เป็นไม้พี่เลี้ยงให้ร่มเงาที่ถาวร เนื่องจากตามธรรมชาติผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาของไม้อื่น ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... โดยเริ่มจากการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เช่น แคบ้าน กล้วย มะม่วง และสะเดา เป็นต้น เพื่อใช้เป็นไม้พี่เลี้ยงให้ร่มเงาที่ถาวร เนื่องจากตามธรรมชาติผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาของไม้อื่น ตามด้วยการปลูกไม้ระดับกลางคือผักหวานป่าซึ่งเป็นพืชหลัก ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
... นอกจากนั้นยังได้แปรรูปผลไม้อื่นๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น   ทุเรียน (ในรูปแบบแป้งทุเรียน)   ลำไยแห้งสอดไส้วุ้นกรอบ  ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (มะม่วง/สับปะรด/ ฝรั่ง/มะละกอ/กระท้อน)  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป