กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มอบนโยบาย

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, มอบนโยบาย, สทอภ., ตรวจเยี่ยม, วิดีโอ, video, SKP]  ...
พฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2014
Tags: [ผบ.ทร., 31 พ.ค.57, มอบนโยบาย]  ...
จันทร์, 02 มิถุนายน 2014
Tags: [มอบนโยบาย]  ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
Tags: [มอบนโยบาย, สภาวิชาชีพ]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์, มอบนโยบาย, ผู้บริหารระดับสูง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
... การแพทย์ พลังงาน  IoT ห้อง CleanRoom และมอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ Thailand 4.0 พร้อมตอกย้ำขีดความสามารถของ TMEC เป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมไทย ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
         พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...  ครั้งที่ 3/2559 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้ส่วนราชการไปดำเนินการ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ ...
เสาร์, 23 เมษายน 2016
... เกิดความมั่นคงด้านน้ำ และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการมอบนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน ส่วนกิจกรรมเรื่องที่ 2 คือ การเสวนาเรียนรู้สู่การลงมือทำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
... และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายแก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนที่มีความพร้อมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมรับนักเรียนรุ่นแรกเข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป