กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มอก.

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. CLipping วท ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 5 เล็งประกาศมอก.เหล็กเส้นต้นปี'59     ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
...  มอก.น่ารู้ ปัญญาเยาว์ และลดเวลาเรียน เป็นต้น   อพวช. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักจัดงานในครั้งนี้ ได้เตรียม  Passport เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆ ในการเดินทางและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
... ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เป็นการตอบโจทย์ที่กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติยางค้างสต๊อก ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน  สากลอื่นๆ อาทิเช่น AREA  (American  Railway  Engineering  Association) ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องจัดส่งชิ้นส่วนระบบรางรถไฟไปทดสอบยังต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
15. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ก่อน บรรจุในภาชนะโฟม - ไม่ควรนำภาชนะโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก ถุงพลาสติก - ควรซื้อถุงพลาสติกที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. หรือที่มีฉลากแจ้ง - ใช้ให้ถูกประเภท ไม่ควรนำถุงพลาสติกเย็น ไปใช้บรรจุอาหารร้อนหรืออาหารทอดร้อนจัดที่นำขึ้นจากเตาทันที ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
16. วว. สรุปผลงานวิจัยบริการเด่น ประจำปี 2557
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน AREA (American  Railway  Engineering  Association) ของสหรัฐอเมริกา   รวมทั้งการประเมินสมรรถนะและอายุการใช้งานข้อต่อขยายตัวสะพานต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
... โดยห้องปฏิบัติการของ วว. ให้บริการทดสอบวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล ISO 17088 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17088-2555  ได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered laboratory) กับ Din Certco ประเทศเยอรมันนี ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
18. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... การเลือกใช้สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ที่ได้มาตรฐานมอก. ในการย้อมเส้นด้าย   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการพัฒนาสินค้าสิ่งทอเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร 0 2201 7000  หรือ 0 2201 7192 ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... รอยเชื่อมต่อราง และโบกี้ เป็นต้น  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน  AREA  (American  Railway  Engineering  Association) ของสหรัฐอเมริกา   ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
... ๆ และต่อมาห้องปฏิบัติการฯได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี ตามมาตรฐาน มอก. 17025 – 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยาทางรังสี ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป