กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มอก.

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [พว., มอก., อุตสาหกรรม]  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
2. Clipping วท ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... มอก.กลาง   ไทยโพสต์ 7 คอลัมน์ สาระติดดาว มหกรรมเปิดโลกความรู้คู่ความสนุก    ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
... (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีเสวนา เรื่อง: "มอก.2691 สำคัญกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไทยอย่างไร"  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... มอก. 17065  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับรองคุณภาพสินค้าในประเทศไทยให้ได้หลากหลายมากขึ้น นับเป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้สินค้าไม่มีคุณภาพ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ตะกร้าข่าว "บิ๊กตู่"หนุนผลิตสินค้าผ่านมอก.ใช้จริง    พิมพ์ไทย  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
6. Clippingวท ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ดีเดย์ส.ค.นี้เปิด14หน่วยร่วมตรวจมอก.     แนวหน้า 14  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งประกาศและบังคับใช้โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้านมาตรฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน FCC (Federal Communications Commission) มาตรฐาน CE (European Conformity) เป็นต้น แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
... เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเร็ว ต่อไป            ในส่วนของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... 21 สนาม คิดเป็นมูลค่า 420 ล้านบาท          ในด้านมาตรฐานนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก. 2682 – 2558 สำหรับเม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ และ ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
10. โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... ผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th ทั้งนี้จะสามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากการจัดระบบข้อมูลการรับรองมาตรฐานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม (มอก.) ด้านการเกษตร (มกอช.) ด้านอาหาร (อย.) ฯลฯ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป