กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [YPO-SASIN Executive Leadership Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทยยูเนี่ยน, ทูน่า, ศูนย์นวัตกรรมแห่งแรก]  ...
อังคาร, 09 ธันวาคม 2014
3. ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทย
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, วิทยานิพนธ์, วิทยาศาสตร์, ข้อมูล, ทุน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงาน, รัฐบาล, บริการ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [เอ็มเทค, RDC2009, แข่งหุ่นยนต์, มหาวิทยาลัย]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [พัฒนาแบบยั่งยืน, ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัย]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [ปาฐกถา, มหาวิทยาลัย]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
Tags: [ตัวอุทยานวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
8. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Attached to article: ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวันสอบรอบแรกในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SCiUS)
... 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ...
พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2011
9. Mou กระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(EventList / รัฐมนตรี / Mou กระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เสาร์, 22 สิงหาคม 2009
10. 09:10ประธานในพีธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"
(EventList / รัฐมนตรี / 09:10ประธานในพีธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม")
ประธานในพีธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง"ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม" (Geography and Economic and Social Development) ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป