กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มหาดไทย

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [แถลงข่าว, กระทรวงวิทย์, มหาดไทย, 19 ส.ค.58]  ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
Tags: [แถลงข่าว, วท., มท., มหาดไทย, 19 ส.ค.58]  ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
Tags: [ก.มหาดไทย, ปฏิรูป]  ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [กลไกการพัฒนาจังหวัด, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม, มหาดไทย]  ...
จันทร์, 08 มีนาคม 2010
Tags: [มหาดไทย, แถลงข่าว, ดร.คุณหญิงกัลยา วิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร
(EventList / ปลัดกระทรวง / การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรร)
... สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ กับประชาชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
...          จากมติการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... ผมเป็นการสอบถามความคิดเห็นใน ครม. ไปแล้วล่ะ ให้ไปช่วยคิดกันมา กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กทม. ฝ่ายเศรษฐกิจ ถ้าเป็นไปได้ ถนนเส้นราชดำเนินถ้ามีที่จอดรถใต้ดินได้เป็นระยะๆ นะ รถจะไปจอดข้างล่างทั้งหมด ถนนก็จะโล่งใช่ไหม ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... ๆ อาทิเช่น การลงทุนร่วม บริจาคเงิน/ทรัพย์สิน ซึ่งรัฐบาลก็จะพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ ขณะนี้ก็กำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับกลุ่มธุรกิจ ที่ปรึกษา ลงไปพิจารณาดำเนินการ ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... การทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า        •    ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป