กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มหกรรมซอฟต์แวร์

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

1. มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
Tags: [อบรม, สัมมนา, มหกรรมซอฟต์แวร์, โอเพนซอร์ฟ, Open Source]  ...
พุธ, 15 กันยายน 2010
2. งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากว่า 10 ปี ทั้งงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มสังคมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นประจำทุกปี ...
พฤหัสบดี, 30 กันยายน 2010
3. มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวอบรม สัมมนา)
มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 The 10th Thailand Open Source Software Festival 2010 “ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร”        ...
พุธ, 15 กันยายน 2010
... 2552 ควบงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี ECIT กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : การสร้างงาน  สร้างรายได้  สร้างคุณภาพชีวิต”  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
... ที่สำคัญในปีนี้ทางเนคเทคยังจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ควบคู่ไปพร้อมกัน  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน              ...
พุธ, 16 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป