กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มทส.

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำงานร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในการดำเนินการรีไซเคิลลำไยฯ ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
... (มทส.) เปิดเผยว่า      ต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาลำไยค้างสต๊อคในครั้งนี้ ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
                ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ  ...
พุธ, 09 กันยายน 2009
... (วท.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) ณ ห้องราชพฤกษ์ AB ชั้น 2 โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จ. นครราชสีมา  (เมื่อวันที่ 7 ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
( 22 พฤษภาคม 2552)  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “การจัดตั้งและดำเนินการสถานร่วมวิจัย มทส. – นาโนเทค ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
36. เจาะลึกสเต็มเซลล์ กับแสงซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...          ด้าน  ผศ.ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์   ต้นกำเนิด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.)  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... มทส. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มทส. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป