กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มทส.

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... ปี มทส.) และเปิดตัวโครงการรับมอบสัญญาระบบผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน จำนวน 100 ระบบด้วย สำหรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย กลุ่มผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจนวัตกรรม ผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ทำธุรกิจนวัตกรรม ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... (มทส.) ออกแบบและพัฒนาระบบเคลือบกระจก เพื่อผลิตเครื่องเคลือบกระจกขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีการเคลือบกระจกที่ทันสมัยและคุณภาพดีทัดเทียมกับการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เครื่องเคลือบกระจกดังกล่าวยังสามารถเคลือบกระจกสะท้อนแสงของกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดเล็กกว่า ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
13. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สุรนารี (มทส.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบเชิงกลและชีวภาพ (MBT) ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่เกาะยาวน้อย จากนั้นผู้นำชุมชนพยายามผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดทีมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการที่สำเร็จ ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
14. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 23 มทส.ผนึก2ภาคีสืบต่อสถานร่วมวิจัยแสงซินโครตรอน-ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพวิชาการ ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
15. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 ซินโครตรอน-มทส.-นาโนเทค ผนึกกำลัง ร่วมวิจัย ...
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
... (มทส.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ลงนามขยายเวลาการดำเนินการสถานร่วมวิจัยเพื่อการใช้แสงซินโครตรอนต่ออีก 5 ปี หลังประสบความสำเร็จในสร้างระบบลำเลียงแสง ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
... โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  โดยมีนายมานิตย์ มาตรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะยาวน้อย  นายบุญโชค ขุนเพชร ...
เสาร์, 07 มิถุนายน 2014
... อ.เกาะยาว จ.พังงา” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ โรงแรมดุสิต ฮอตสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
19. ก.วิทย์ฯ ผุดโครงการจัดการขยะชุมชนฝั่งอันดามัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... (มทส.) ณ โรงแรมดุสิต ฮอตสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ โรงแรมดุสิต ฮอตสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา      สืบเนื่องจากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป