กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มทส.

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, มทส., นาโนเทค, ซินโครตรอน]  ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
Tags: [ก.วิทย์ฯ, มทส., อบจ., นครราชสีมา, ต้นแบบ, โรงไฟฟ้า, ชีวมวล, ขนาดเล็ก, ชุมชน]  ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
... กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมแห่งชาติฮังการี  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  23 มทส.ย้ำยกระดับวิชาการเข้มแข็งขึ้น     เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) ...
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
              10 กุมภาพันธ์ 2559/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะสีชังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดประชุมสร้างความรับรู้และรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่เกาะสีชัง ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยมีกรอบงบประมาณรวม ทั้งสิ้น 18,232,200.- บาท วัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้เกาะสีชัง ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
7. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 23 มทส.จัดเวทีชุมนุมนักวิชาการ-งานวิจัย       ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
...      โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กราบบังคมทูลความก้าวหน้าโครงการระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยร่วม มทส.- นาโนเทค - ซินโครตรอน ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... มทส. - นาโนเทค- ซินโครตรอน  โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพไข่มุกน้ำจืด  โครงการวิจัยกระจกเกรียบจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และโครงการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับบำบัดมะเร็ง อีกด้วย   ข้อมูลข่าวโดย ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
10. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (กรอบเช้า/บ่าย) 23 มทส.-ภาคีจัดมหกรรมนวัตกรรมไทย    ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป