กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มติคณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [รัชกาลที่ 2, พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย, สมเด็จพระนั่งเกล้า, มติคณะรัฐมนตรี, พระราชสมัญญา]  ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
...             งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
... หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยให้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่ปิดกั้นความคิดของทีมงาน แต่ขอให้สิ่งที่จะทำมีการค้นคว้า มีข้อมูลสนับสนุน” ดร. สมวงษ์ กล่าวทิ้งท้าย              ไบโอเทค ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
...   รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
...            ดร. สุทธิเวช  กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รับทราบผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่–ลานกรีฑาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
9. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2453 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี      การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป