กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มกราคม 2558

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [พิเชฐ, เยือนญี่ปุ่น, มกราคม 2558]  ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [ทำบุญปีใหม่, 7 มกราคม 2558]  ...
พุธ, 07 มกราคม 2015
... 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภายในปี 2564 วันที่เริ่มมาตรการภาษีนี้ (1 มกราคม 2558) มีภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเพิ่มแรงจูงใจสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า เพิ่มเป็น ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภายในปี 2564 วันที่เริ่มมาตรการภาษีนี้ (1 มกราคม 2558) มีภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเพิ่มแรงจูงใจสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า เพิ่มเป็น ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562        โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กล่าวเสริมว่า มาตรการดังกล่าวมีการกำหนดวงเงินการใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่าย ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
                 18 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
          วันที่ 6 มกราคม 2558 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลาง ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
8. ดร.พิเชฐ รมว.วท.ชวนเด็กๆเที่ยวงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ ผ่าน NBT WORLD
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 10 และในปี 2559 นี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-9 มกราคม 2558 ที่กระทรวง วิทยาศาสตร์ ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมรถตู้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
...            ดร. สุทธิเวช  กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รับทราบผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่–ลานกรีฑาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
... เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา บีโอไอได้ปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มในด้านการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทย ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป