กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภูมิอากาศ

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ปาฐกถา, ข้อมูลน้ำ, ภูมิอากาศ]  ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
Tags: [ccc, โลกร้อน, Climate Change, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ]  ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2011
Tags: [ccc, โลกร้อน, Climate Change, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ]  ...
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
Tags: [การคาดการณ์ลักษณะอากาศ, ศูนย์วิทยาศาสตร์, เสวนา, ภูมิอากาศ, อากาศ, รัฐมนตรี]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [แถลงข่าว, ศูนย์วิทยาศาสตร์, ภัยพิบัติ, การเปลี่ยนแปลง, ภูมิอากาศ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [ภัยพิบัติ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, CIST]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... สะท้อนความสำคัญของป่าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้กับสังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพชีวิตบนโลก จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... (World Biotech Tour) นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ เรื่องของ “ไข่” นิทรรศการในปีสากลของ UNESCO ถั่วพัลส์ ความหวังของประชากรโลก ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มาก เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนไทยสูงขึ้นตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็มีโรคใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การจัดการระบบคุณภาพ และ การลดผลกระทบทางการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พร้อมทั้งเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างกันนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป