กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภูมิสารสนเทศ

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
51. Clippingวท ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH สสนก.ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศจัดการน้ำระดับท้องถิ่น    กรุงเทพธุรกิจ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
...  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) บันทึกภาพบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยดาวเทียมไทยโชต เพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ก่อนและหลังโดยได้บันทึกภาพเมื่อวันที่ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... GISTDA เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังจินตนาการทางด้านอวกาศให้เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
... หรือ สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
     25 พฤศจิกายน 2558 /กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) (GISTDA) ได้ทำการตรวจสอบคราบน้ำมันบริเวณตะวันตกของเกาะไผ่ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
56. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2559 จัด 3 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดกิจกรรม GISTDA ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
57. Clipping วท ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (กรอบเช้า/บ่าย)   GISTDA เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตามการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ    ...
พฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2015
... โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำเสนอนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินหรือ UAV แบบใบพัดซ้อน เป็นเครื่องบินบังคับ  รุ่นใหม่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสำรวจและบันทึกภาพรายละเอียดสูงของพื้นที่ต่างๆ ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
...                 จำนวน  1 คน                         8. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
ศุกร์, 25 กันยายน 2015
...         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ วทน.มาเสริมความแข็งแกร่งทางสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรและภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป