กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภูมิภาค

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ที่ อพวช. คลองห้า ก็จะช่วยทำให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นและยังได้รับความรู้มืออย่างดียิ่งจาก 7 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและขยายผลต่อไปในภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 คอลัมน์ เอสเอ็มอีมอนิเตอร์ จัดสตาร์ทอัพภูมิภาค  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... กล่าวอีกว่า “สำหรับในภูมิภาคเอเชียพบว่า จีนเองพร้อมเปิดกว้างในความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวท.เองเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการที่จะมาศึกษาในการจัดทำข้อเสนอแนะ ศึกษาในด้านต่าง ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
...          สำหรับคอสเมติค วัลเลย์ นั้นเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ที่สำคัญของฝรั่งเศส ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอางของประเทศ ก่อตั้งในปี 1994 ที่เมืองชาร์ท และขายออกไปตามภูมิภาคต่าง ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... ผนวก Digital Economy โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพันธมิตร เตรียมจัดใหญ่ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต โดยเริ่มที่ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... peaceful uses of nuclear energy) รวมทั้ง มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีห้องปฏิบัติการแสงสยามถือเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ด้วยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแสงขั้นสูงสำหรับรองรับงานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... ดังกล่าว จะประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ ได้แก่ ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นร่วมกันให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในภูมิภาคและชนบท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนา ...
... ไปทั้งสิ้น 4,425 ราย      • ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโอท็อป ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค โดยบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป