กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภูมิภาค

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ดังนั้นการจัดงานใน 3 ภูมิภาคครั้งนี้จะทำให้เกิดการขยายผลในวงกว้างทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง เป็นงานที่สร้างการตื่นตัวให้กับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหลัก ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 คอลัมน์ เอสเอ็มอีมอนิเตอร์ สตาร์ทอัพภูมิภาค    ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
23. ASEAN Reference Material Network Start-up meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนสามารถรวมกลุ่มกันได้  ...
เสาร์, 23 กรกฏาคม 2016
... ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ประเภทซิลิกอนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... Park Innovation Day) จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สร้างพาร์คปั้นรายย่อยสอว.ทุ่มงบ1,500 ล้านผุดอุทยานวิทย์ภูมิภาค3แห่ง ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
...  ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า วันนี้รัฐบาลให้การสนับสนุน สตาร์ทอัพ อย่างเต็มกำลังและสิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม คือ 1.การกระจายสตาร์ทอัพในภูมิภาค โดยใช้ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และจ.ภูเก็ต นำร่อง 2.กระจายตามมหาวิทยาลัย ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
ดาวน์โหลดเอกสาร ผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ของประเทศและภูมิภาค อาทิ การประชุมด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ASEAN STI Forum การประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเชียน ASEAN +3 for Gifted in Science ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... (วท.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดงาน "Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจที่ใช้บริการของอุทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป