กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่าย

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
...  ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก หลายๆคนคงจะงงๆกับคำว่า“เดคูพาจ” ว่าคืออะไร “เดคูพาจ” คือการนำกระดาษแน็พกิ้น กระดาษลายต่างๆ แสตมป์ ภาพถ่าย หรือ รูปภาพต่างๆมาติดบนชิ้นงานไม่วาจะเป็น ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2015
62. ไอศครีม สูตรชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... ฟื้นฟูคลองให้กลับมาสะอาดและสัญจรได้สะดวก และใช้เทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS สำรวจข้อมูลและจัดทำผังน้ำ ที่มีข้อมูลคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำเข้า-ออก ร่วมกับกรมชลประทาน ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
63. Clipping วท ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์       ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
...  @ ใบคำร้องขอค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร @ แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ @ ภาพถ่าย ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร @ แผนที่การเดินทาง ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนได้รับทราบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป