กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่าย

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
41. Clipping วท ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH โชว์สุดยอดผลงานภาพถ่ายสัตว์ป่าเขตร้อน    ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
... 5 และ 6  ข่าวและภาพถ่ายโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
43. เปิดแล้ว!กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แสงเทียนสุวรรณ ภาพถ่ายและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิื , นายรัฐพล หงสไกร ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732   โทรสาร ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
... โดยสามารถมองเห็นเหมือน “พระจันทร์ยิ้ม” เป็นเวลาถึง 3 วัน     อันดับที่ 5 ข่าว “เผยภาพถ่ายดาวเทียมเหตุการณ์แผ่นดิวไหวประเทศเนปาล” ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
45. ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบ Most One Stop Service
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Intelligence ต่อไป   ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ ภาพถ่ายโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2015
46. งานกีฬา วท.เกมส์ ประจำปี 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...            ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ภาพถ่ายโดย : นางสุนิสา ...
ศุกร์, 18 ธันวาคม 2015
47. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  5)การจัดเตรียมกระเช้าของขวัญเพื่อขอบคุณสื่อมวลชน     ข่าวและภาพถ่ายโดย :นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป”   ข่าวและภาพถ่าย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ   ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพฯ ให้พัฒนานวัตกรรมผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย  พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ชีวิตเล็กๆ ผ่านเลนส์มิวอายตอน "สิ่งมีชีวิตในน้ำ" และเตรียมส่งมอบเลนส์มิวอายให้กับโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... เช่น แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS มาใช้สำรวจข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการฟื้นฟูคลอง เชื่อมต่อแหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วม มีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป