กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่ายดาวเทียม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ไฟป่า โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)บูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุดความร้อน ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุด Hot spot ซึ่งเป็นที่กำเนิดของไฟป่า และได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... เช่น การร่วมพัฒนาระบบ data service terminal (Cloud Service Platform for Remote Sensing) ให้สามารถรองรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตสำหรับให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์ต่อไป        4) ...
อังคาร, 03 มีนาคม 2015
... หมู่บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการร่วมกับชาวบ้าน นำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS)  มาใช้ศึกษาทิศทางการไหลของน้ำ ขุดสร้างบ่อพักน้ำดักตะกอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกษตรกรรับมือกับสถานการณ์ ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
...             “เพื่อให้ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในภารกิจของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...
พุธ, 21 มกราคม 2015
... 2.1 ทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านคลังข้อมูลและการการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของ สปป.ลาว จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม International Training Course on Remote Sensing Satellite Data for Sustainable Development  ณ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... มีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้      1.เข้าใจ - ใช้ ว. และ ท. สำรวจพื้นที่ชุมชน เช่น เครื่อง GPS โทรมาตร แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม                 ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
28. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สทอภ.) ผลิตแอพพลิเคชันเกมผจญภัยตะลุยอวกาศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมนอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศและการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วย ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
29. โครงการ GISTDA เพื่อชุมชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากร)
...  • ชุมชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน ช่วยเหลือ แก้ไข ร่วมกับ GISTDA เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐและชาวบ้าน • ประชาชนเกิดความตระหนักว่าการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
30. โครงการ G Adventure
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... online ที่รองรับทั้งระบบ android, IOS และ PC เป็นเกมส์ผจญภัยตะลุยอวกาศ โดยแต่ละเกมจะแบ่งออกเป็น 5 ด่านใหญ่ตามชั้นบรรยากาศ โดยในแต่ละชั้นบรรยากาศประกอบด้วย 15 ด่านย่อย และในแต่ละด่านย่อยจะต้องเก็บสะสมชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ภาพถ่ายดาวเทียม ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป