กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่ายดาวเทียม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, ภาพถ่ายดาวเทียม, ออร์โธ]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... เป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงฤดูแล้ง โดยในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนมีระบบนิเวศแบบป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะพบพันธุ์ไม้ชนิดที่ผลัดใบ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... เแล้วนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาในสมการ เพื่อแก้ปัญหาโดยมีจุดเน้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหลายหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การจัดการเชื้อเพลิง ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... นอกจากนี้ ผู้แทน สทอภ. ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้ วทน. สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งและไฟป่าใน 2 ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหาภัยแล้ง สทอภ. ได้จัดทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังรายสัปดาห์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
              เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra และ Aqua ขององค์การนาซ่า ในระบบเซ็นเซอร์ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer หรือที่รู้จักกันในชื่อ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... GIS และภาพถ่ายดาวเทียมเข้าร่วมแก้ปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว              นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกพื้นที่ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยสามารถมองเห็นเหมือน “พระจันทร์ยิ้ม” เป็นเวลาถึง 3 วัน     อันดับที่ 5 ข่าว “เผยภาพถ่ายดาวเทียมเหตุการณ์แผ่นดิวไหวประเทศเนปาล” ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
8. Clipping วท ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  16,15 'บัณฑูร'อิงภาพถ่ายดาวเทียมฟื้นป่าน่าน     ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
... ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.02 น. พบว่ามีลักษณะคล้ายคราบน้ำมันเป็นแผ่นฟิล์ม มีพื้นที่ประมาณ 2.99 ตารางกิโลเมตร ลอยอยู่บนผิวน้ำทะเล ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
... ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินการนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาจังหวัดซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ. ด้านสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) นำเสนอการให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป