กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาคอีสาน

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น โดยมีเทศบาล/ตำบล ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และจะมีการสัมมนาในรูปแบบเดียวกันนี้ทั่ว  ...
ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012
32. ปส. จัดประกวด “ยุวทูตรักอะตอม” หาผู้ชนะร่วมเดินทางไปเกาหลี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พูดง่ายๆ ก็คือใช้ภาษาท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น หลักๆ มีอยู่ 4 ชนิด ภาคกลาง เราใช้ลำตัด ภาคใต้ใช้เพลงบอก ภาคเหนือลาวซอ ภาคอีสานเป็นหมอลำ เพราะฉะนั้นสื่อที่เราใช้ออกไปจะเป็นภาษาที่ง่ายให้คนเข้าใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ...
พุธ, 19 มกราคม 2011
33. พันธุ์ข้าวเหนียวพระราชทานนาม “ธัญสิริน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยในภาคเหนือได้ประมาณ 800 กิโลกรัม/ไร่  ภาคอีสาน ประมาณ 500-600 กิโลกรัม/ไร่  ถือว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันได้มีการกระจายพันธุ์ข้าวนี้ไปแล้วในหลายพื้นที่ในภาคเหนือที่จังหวัดน่าน  ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... กล่าวว่า จากการที่พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานประสบภัยน้ำท่วม ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ก็ได้มาทำโครงการพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์  ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่นคือทนน้ำท่วม  ...
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2010
35. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 สำหรับนาปรัง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้เฉพาะในฤดูฝน ออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะต้องการช่วงแสงจำเพาะเพื่อการออกดอก (ไวต่อช่วงแสง) ไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์นั้นเมื่อใด เช่น การปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะปลูกข้าวพันธุ์นี้เมื่อใด ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
... กำลังการตัดอ้อย สามารถตัดอ้อยได้ 60 ตัน/วัน •    ทำงานกับสภาพแปลงปลูกอ้อยของประเทศไทยที่ระยะระหว่างร่องปลูกมีความกว้างประมาณ 1.2 – 1.3 เมตร (ภาคอีสาน) และกว้างประมาณ 1.5 เมตร ...
อังคาร, 27 เมษายน 2010
... โดยยังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ชิมการทดลองวางจำหน่ายมะขามหวานฉายรังสีในบริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ศูนย์การค้าของกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดในภาคอีสาน พบวา่ ผู้บริโภคที่ซื้อมะขามหวานฉายรังสีไปรับประทานแล้ว ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... ได้แก่ 1.โรงสีข้าว ในภาคอีสาน มีโรงสีข้าว จำนวน  28,923 โรง  เกี่ยวข้องกับคนถึง 4 ล้านครอบครัว เราต้องพัฒนาโรงสีข้าวของไทยให้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีก 30 %  2. โรงเรือนเลี้ยงไก่  64,000 ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
... ภาพรวมมีแนวโน้มว่าฝนจะตกเยอะในระดับเดียวกับปี 2549 แต่น้อยกว่าปี 2551 โดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนล่าง จากนั้นฝนจะเริ่มทิ้งช่วงในเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ดังนั้น เกษตรกรควรสำรองน้ำในช่วงต้นฤดูฝนนี้ไว้ให้มาก ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป