กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาคอีสาน

ทั้งหมด 39 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... “โรคธาลัสซีเมีย” ผลิตน้ำยาตรวจธาลัสซีเมีย  มีราคาถูกและได้ผลเป็นอย่างดี  ผลงานของ รศ.สุพรรณ  ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำการวิจัยมาหลายปี โดยได้มีการวิจัยต่อเนื่องกระทั่งพบว่าโรคธาลัสซีเมียของประชาชนในภาคอีสานนั้นเป็นชนิดที่ไม่เหมือนที่พบในโลก ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
...         ด้าน ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว.  เปิดเผยว่า ทาง วว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนในภาคอีสาน ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
           หลังลงพื้นที่สัมมนาให้ความรู้เรื่องกากกัมมันตรังสีกับผู้รับอนุญาตฯ 14 จ. ภาคเหนือ ณ เชียงใหม่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
ผ่านโครงการชุมชนชมจันทร์หวานเจี๊ยบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผักหวานป่า ชมจันทร์ พันธุ์ไก่พื้นเมือง            ดร.พีรพันธุ์   พาลุสุข   ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
25. วศ./ก.วิทย์ฯ ลุยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาส้ม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... สร้างรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จึงลงพื้นที่ภาคอีสานจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มในจังหวัดยโสธรให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
กระทรวงวิทย์กระดับเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพใหม่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงภาคอีสานผ่านโครงการชุมชนจันทร์หวานเจี๊ยบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
27. แถลงข่าวการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...           นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ชี้แจงว่า ภาคอีสานมีพื้นที่เกษตรกว่า 60 ล้านไร่ มีเขตชลประทานแค่ 4-5 ...
อังคาร, 28 สิงหาคม 2012
... 3. ลุ่มน้ำภาคอีสาน                                 ...
อังคาร, 10 กรกฏาคม 2012
... 2 , การสร้างเขื่อน , การป้องกันพื้นที่สำคัญ  ซึ่งทีมนี้จะเน้นเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 63,000 ตารางกิโลเมตร และจะมีอีกทีมเข้ามาดูในส่วนที่เหลือให้เรา คือในภาคอีสาน ภาคตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2012
30. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้หรือไม่ ทำไม่ได้เพราะมันแพง นี่คือกระบวนการสร้าง Scientific infrastructure ของประเทศไทย ซึ่งกำลังทำอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้สิ่งที่ผมโหมคือเรื่องของ Science Park ผมทำครบเลย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เอามหาวิทยาลัยเป็นแก่น ...
ศุกร์, 09 มีนาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป