กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภัยแล้ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. Clippingวท ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  21 'ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่'พืชฮีโร่ต่อยอดผลิตภัณฑ์รับภัยแล้ง  ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว อาทิ (1) การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2558 – 2559 (2) การดำเนินงานร่วมกัน และสอดคล้องกันในทุกระดับ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ในกรอบ “ทีมประเทศไทย” เราจะทำในรูปแบบของ “ประชารัฐ” (3) ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
...      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ด้วยวิกฤตปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันและแนวโน้มอันจะเกิดในอนาคตนั้น ...
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2015
54. Clipping วท ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ผ่าวิกฤติภัยแล้ง-น้ำท่วม   คมชัดลึก 32 เปิด ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
55. Clipping วท ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบบ่าย) 1,2 พลิกตำราสู้ภัยแล้ง'วิกฤติปีวอก'    ...
อังคาร, 20 ตุลาคม 2015
56. Clipping วท ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 25588
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  2 พลิกตำราสู้ภัยแล้ง'วิกฤติปีวอก'     ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
           จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรนับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ทำให้ทรงตระหนักว่าภัยแล้งและน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอุปโภคเป็นปัญหาที่รุนแรงและสำคัญที่สุด ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป