กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภัยแล้ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" เพื่อจัดทำแผนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลกลางในการประเมินผลผลิตของเกษตรกร และการคาดการณ์ภัยพิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภัยแล้งและน้ำท่วม ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... อยากให้เศรษฐกิจไทย “สามารถยืนบนลำแข้งของตนเอง” เกื้อกูลกันในสังคม เข้มแข็งไปด้วยกัน - สำหรับปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
33. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 2 คอลัมน์ ประชาชาติธุรกิจ ภัยแล้ง...ระเบิดเวลาภาคการเกษตร     ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
34. Clipping วท ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... พลิกวิกฤตสู่โอกาส : นครสวรรค์กับการแก้ภัยแล้ง ผู้จัดการรายวัน 3  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... มุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์ พร้อมทั้งเริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาภัยแล้งให้กับเกษตรกร ในพื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปี ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
36. Clippingวท ประจำวันที่ 31 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 4 กรมฝนหลวงฯ ประสาน 7 หน่วยงาน ป้องกัน-แกัไขภัยแล้งอย่างบูรณาการ    ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
37. Clipping วท ประจำวันที่ 30 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... drought      มติชน 1,12 ภัยแล้งหนักรอบ20ปีชี้มี.ค.-เม.ย.รุนแรงนาปรังไม่ถึง3ล้านไร่  ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
... มาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ดังนี้                 1. ภัยแล้ง                 ...
ศุกร์, 29 มกราคม 2016
... ควรนำไปวางแผนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน        ทั้งนี้ มีประเด็นที่หยิบยกมาหารือ 15 ประเด็นโดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน 5 เรื่องได้แก่ ภัยแล้ง หมอกควัน โอทอป เอสเอ็มอี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
40. Clipping วท ประจำวันที่ 25 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 9 ๖๑ ปี"ฝนหลวงพระราชทาน"นำพาคนไทยพ้นวิกฤติภัยแล้ง      ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป