กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภัยแล้ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... 2.การทำงานตามหน้าที่ในวาระพิเศษ 3.การทำภาระกิจเฉพาะพื้นที่ เช่นในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งแบบประเมินนี้จะกระตุ้นการทำงานของข้าราชการ อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
22. Clipping วท ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 16,13 คอลัมน์ เกาะติดภัยแล้ง จี้คลอดก.ม.จัดการน้ำ    ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
23. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฝนไม่ช่วยภัยแล้ง 30มี.ค.กลับมาร้อน มติชน 14 'รอยล'ชี้อากาศสูงจากจีน ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
24. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามธุรกิจ 5 รายงาน ต้นทุนน้ำสร้างคอร์รัปชั่นภัยแล้ง    ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
25. กระทรวงวิทย์ฯ ระดมไอเดียสตาร์ทอัพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว StartUp Thailand 2016)
... เช่น ความต้องการของผู้สูงอายุ การรับมือภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน ระบบการสอบย้อนกลับ การใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพทดแทนพลาสติก อาหารเฉพาะทาง การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคม ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... โดยชุมชนร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สำรวจและเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดทำแผนที่เครือข่ายทั้งหมด จนกระทั่งในปี 2555 ชุมชนสามารถขอคืนพื้นที่ทำกิน 20% ที่ติดกับป่า ได้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกกลับคืนมากว่า 2,000 ไร่ นอกจากนั้นชุมชนยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและไฟป่าในปีนี้อีกด้วย ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (วท.) ในการดำเนินงานเพื่อใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งและไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเร่งด่วน          รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
28. Clipping วท ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 1,6 อัดงบจว.ละ30ล.สู้ภัยแล้งกทม.จ่อลดวันเล่นสงกรานต์      ...
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
... ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ในปี 2559 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณฝนน้อยที่สุดในรอบ 34 ปี และปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยในแง่ของการกระจายความเจริญไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2.การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในการสำรวจด้านต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ ไฟป่า ป่าไม้ 3.การใช้ประโยชน์เพื่อระบบทางเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป