กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภัยแล้ง

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, Satellite, ดาวเทียม, ภัยแล้ง]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [ภัยแล้ง, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์]  ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
Tags: [ภัยแล้ง, ดาวเทียม]  ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
Tags: [ภัยแล้ง, ไฟป่า, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]  ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
Tags: [ภัยพิบัติ, อุทกภัย, ภัยแล้ง]  ...
พุธ, 03 พฤศจิกายน 2010
Tags: [โครงการ, จัดการน้ำ, ภัยแล้ง]  ...
จันทร์, 29 มีนาคม 2010
7. Clipping วท ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  1,16,13 'ลุ่มเจ้าพระยา'รอดภัยแล้งกรมชลฯระบุมีน้ำถึงปีหน้า    ...
พุธ, 24 สิงหาคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 4.0    ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 9 แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซาก ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
 
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
10. เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป