กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฟิลิปปินส์

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 5
... กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และ อินโดนีเซีย เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน การแบ่งกลุ่มทำปฏิบัติการจริง เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ...
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
... การอบรมฯ ครั้งนี้ได้ระดมนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกด้านดาราศาสตร์วิทยุทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา เข้าร่วมอบรม ประมาณ 45 คน เราได้รับความร่วมมือจากนักดาราศาสตร์วิทยุของสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี ...
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014
... (IAEA)  ประเทศสมาชิกในเครือข่าย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ...
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
... Asian Development Bank (AOB) ประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ จากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมนำสนอผลงานด้านพลังงานชีวมวลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
... Laboratory, Kitano Construction Corporation, Solomon Islandsและ Food and Nutrition Research Institute,  Proficiency Testing Laboratory, จากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งการที่ห้องปฏิบัติการทดสอบจากต่างประเทศ  ...
พุธ, 26 มิถุนายน 2013
... ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น อิสราเอล ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ สเปน และไทย พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์และข้อมูลทางพันธุกรรม ...
ศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2013
... อาทิ จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และเวียดนาม  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555  ...
ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012
38. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Consutative Meeting on Renewable Energy Technology Bank
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เวียดนาม  จีน  มองโกเลีย  เกาหลี  อินโดนีเซีย  ฟิจิ  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  อิหร่าน  ไทย  เนปาล  วานาตู  โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม  ...
อังคาร, 15 พฤษภาคม 2012
39. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Synchrotron Science Camp)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว กิจกรรมที่ผ่านมา )
... 3-4 นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ...
อังคาร, 17 เมษายน 2012
... ศาสตร์เป็นทุนเดิม ได้ร่วมกิจกรรมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Lourdes J. Cruz จาก The Marine Science Institute, University of the Philippines นักวิทยาศาสตร์หญิงชาวฟิลิปปินส์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ...
พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป