กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ฟิลิปปินส์

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันนั้น      ผลปรากฏว่าจากการแข่งขันครั้งนี้ ตัวแทนทีมไทย คือ นายปฎิภาน สำราญ จากโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองด้วยสถิติใกล้เป้าหมายที่สุด ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
... แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และทั่วโลกก็มีอยู่เพียง 5 ประเทศเท่านั้นที่มีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับกันอย่างจริงจัง ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟิลิปปินส์ และไทย อย่างไรก็ตาม ทั้ง อพวช. และสมาคมฯ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
  - ในขณะนี้ผมได้เดินทางมาประชุมที่ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน เป็นการประชุมเอเปค ครั้งที่ 23 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ “การสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ โดย พร้อมขอให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ เสนอชื่อผู้แทน และรายละเอียดต่อไป 4. การเสนอโครงการ Crowd Funding ต่อคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 04 พฤศจิกายน 2015
... ปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ดินขณะนี้มีการเกร็งกำไร โดยการซื้อจากประชาชนที่บุกรุก หรือไม่ก็ซื้อจากพื้นที่ที่เราให้จัดสรรไปแล้ว เป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) - สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
...              ปัจจุบัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ขยายผลไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มองโกเลีย ภูฐาน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์เลสเต ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... 7 ใน 10 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย รวม 39ทีม มีเยาวชนและครูอาจารย์เข้าร่วมกว่า 110 คน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย เป็นเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์กว่า 110 คน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
... เช่น ประเทศไทยมีบทบาทงานวิจัยด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ประเทศมาเลเซียจะเน้นเรื่องนวัตกรรม ประเทศฟิลิปปินส์จะเน้นด้าน Call Center และประเทศบรูไนจะเน้นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างง่ายดาย ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... (International Astronomical Union: IAU) ครั้งที่ 26 ณ กรุงปราก สาธารณเช็ก เมื่อ พ.ศ. 2549 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป