กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พ.ร.บ.

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
41. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  10 ตีกลับร่างแก้ไข พ.ร.บ.รฟม.พัฒนาที่ดินเวนคืนไม่ง่าย-คณะ กก.สคร.ขอความชัดเจน    ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศทางด้านนิวเคลียร์ ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
43. งานสัมมนา"5ทศวรรษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส.นั้นจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2504 เดิมชื่อ “สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
... จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2504  เดิมชื่อ “สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดนายกรัฐมนตรี สังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ...
จันทร์, 11 มกราคม 2010
... จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.การเลี้ยงและการใช้สัตว์ฯ ขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่าง พ.ร.บ. การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อให้ได้ร่าง ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ....      นายนิรุจน์  อุทธา  กล่าวต่อว่า หลังจากที่มีคณะกรรมการสภาฯ  ครบตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
... หลังจากที่มีคณะกรรมการสภาฯ  ครบตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551   คณะกรรมการสภาฯ ได้ร่วมวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั้ง ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
... ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า  พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551  จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมว่า ตามที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร @ ราชกิจจานุเบกษา @ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง @ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การขอรับข้อมูล ณ ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ @ ขั้นตอนการให้บริการ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป