กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พ.ร.บ.

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
                                                          ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันนี้กำลังจะมี พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นฉบับเดิม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
23. Clipping วท ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เนชั่นสุดสัปดาห์ 61 สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... เราก็ต้องไปแก้กฎหมาย แก้ พ.ร.บ.ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณของรัฐได้ในช่วงระยะการทดลอง เอามาใช้ แต่เขาทดสอบมาแล้วว่าแข็งแรง เราก็รับรองมาตรฐานให้ได้ แล้วทำอย่างไรจะใช้เงินของรัฐได้ ซื้อมาก็ลดราคาตั้งเยอะแยะ ...
อาทิตย์, 17 เมษายน 2016
... ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ (4) แล้วก็การออก พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ G-NEWS (6) การเปิดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... (H.E. Mr. Jesus Miguel Sanz Escorihuela) เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือในประเด็นร่าง พ.ร.บ. ยา การขึ้นทะเบียนยาใหม่ที่ต้องเปิดเผยโครงสร้างราคายาและข้อมูลสิทธิบัตร ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
27. Clipping วท ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว สยามรัฐ 2 คอลัมน์ ข่าวสั้น สนช.รับร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์  ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
28. Clipping วท ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  หน้า 1, 3 'พ.ร.บ.จีเอ็มโอ'ข้อดี-ข้อเสีย! มติชน  ...
ศุกร์, 11 ธันวาคม 2015
29. Clipping วท ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ 3 ยก7ข้อจี้รบ.ชะลอร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอ  ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
30. Clipping วท ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... พ.ร.บ.GMO ร่างฯ อัปลักษณ์     สยามธุรกิจ 13  ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป