กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พื้นลู่

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
...          วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558          การบรรยายหัวข้อ   -   แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ -  ลานกรีฑา ...
พุธ, 10 มิถุนายน 2015
... ลดการสูญเสียข้าวรวมไม่เกิน 3% ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราเอนกประสงค์ โดยใช้น้ำยางพาราเคลือบเพื่อเพิ่มความหนึบ กันลื่น และป้องกันการบาดของขอบถุงมือ  นวัตกรรมพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
...  180. สินเชื่อ/เงินฝาก SMEs 181. เครื่องแสกนหนังสือความเร็วสูง 182. การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่–ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ (ขนาดของผลงาน:ชิ้นตัวอย่างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
...  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ผลงานของ “ดร.อรสา อ่อนจันทร์” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ผลงานของ “ดร.อรสา อ่อนจันทร์” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
อังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2015
... 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านก่อสร้าง  และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... “การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้แทนหน่วยงานราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
จันทร์, 19 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป