กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พื้นที่

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม” เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการในพื้นที่หาดหยงหลำ เกาะมุก อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยมีเป้าหมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ThaiGAP ให้เทียบชั้นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผักผลไม้ไทยเพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ AEC โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP จะได้รับเครื่องหมายโลโก้ ThaiGAP และมีระบบติดตามพื้นที่การผลิตของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการขอการรับรองเป็นปัจจุบัน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...  ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอิตาลี ไปในพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์อาหาร ผมเห็นการเติบโตและเห็นความร่วมมือของหอการค้ากับภาคเอกชน จึงเกิดความคิดความตั้งใจว่าในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการในพื้นที่หาดหยงหลำ เกาะมุก อุทยานแห่งชาติเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยมีเป้าหมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และพื้นที่ดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสนับสนุนเครื่องมือและบริการของศูนย์ทดสอบ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...  เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเวทีดังกล่าวจะจัดเวทีส่วนกลางเพื่อให้ได้โครงสร้างการปฏิรูปในภาพรวม และส่วนภูมิภาคโดยจะกระจายเวทีไปตามพื้นที่ต่างๆเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มธุรกิจอาหาร ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
          จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย ...
... โดยมีรูปแบบของการดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การอบรมฝึกอาชีพ  การจัดนิทรรศการ  การจัดประชุมหารือ และการประชาสัมพันธ์ โดยการดำเนินการในแต่ละครั้งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ...
... ไปทั้งสิ้น 4,425 ราย      • ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโอท็อป ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค โดยบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป