กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พื้นที่

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการดำเนินงานปี 2560 โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 263 ราย และที่เหลืออีกจำนวน 469 ราย จะดำเนินการพิจารณาจับคู่กับนักวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ของผู้สมัครต่อไป ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
                   เพื่อให้การลดปริมาณแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ประเทศไทยได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขี้น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... การปรับโครงสร้าง สส.สป. ส่วนใหญ่ได้เน้นไปในประเด็นการกำหนดบทบาท ศวภ.ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เห็นร่วมกันว่าการกำหนดแนวทางและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงจะมีความสำคัญต่อบทบาทและภารกิจของ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... กิจกรรมเรียนรู้การปฺฏิบัติงานในพื้นที่จริง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รวมถึงได้รับการแนะนำทุนการศึกษา และเส้นทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น”     ข่าวโดย : สถาบันคุณภาพวิชาการ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
55. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  Startup ด้านการเกษตรและอาหาร และ Startup ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเราไม่ต้องพึ่งพาใคร ในโครงการ Food Innopolis เราจะมีพื้นที่ให้กับ Food Startup ด้วย ซึ่งหลายประเทศเริ่มเข้ามาแล้ว    ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
56. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
... กับหน่วยงานในจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด       6) ติดตาม/สรุป/จัดทำรายงาน       7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร: ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
57. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... SMEs และ OTOP จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. มาช่วยพัฒนากลุ่ม SMEs และ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... พร้อมทั้ง รองรับการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อบ้านในยุคเออีซี ทั้งนี้ เนื่องจากจ.ปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาคือพระตะบองและเสียมเรียบ ที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนับร้อยปี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
...        ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้รับประโยชน์ในการคาดการณ์ สภาพภูมิอากาศเชิงพื้นที่ได้แม่นยำขึ้นจากการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อติดตามปริมาณน้ำและ สภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสำคัญของ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
60. ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... by Numbers) ส่องเซลล์กันเถอะ (Take a Celfie!) กำจัดไวรัสได้อย่างไร (Virus Slayer) พารามีเซียมเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟ้า (Paramecium Symphony) เป็นต้น ซึ่งได้จัดเตรียมมาโชว์ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย รวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ในชื่อ ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป