กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พื้นที่

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 8
... กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด จัดแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยาย่านนวัตกรรมโยธี” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ พร้อมชมตัวอย่างผลงานนวัตกรรมด้านโทรเวชกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทีมปฏิบัติการของ ปส. ได้เร่งรัดใช้เวลาอันสั้นในการเข้าพื้นที่ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ซึ่งพบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นอิริเดียม -192 และไม่พบปริมาณรังสีแต่อย่างใด ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... พร้อมประดับฝาผนังคร่ำสามกษัตริย์เต็มพื้นที่ฝาผนัง ผสมแผ่นเสื่อสานเส้นเงินสอดเส้นนากเป็นลายขิดโบราณ       ทั้งนี้ สามารถร่วมชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ศิลป์แผ่นดิน ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... เห็นว่าการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และการทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
45. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 9,13 รายงานพิเศษ 'บ้านหัวอ่างพัฒนา'ต้นแบบเทคโนโลยีผลิตมันสำปะหลังบนพื้นที่แปลงใหญ่   ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... ทางบริษัท แกรนด์ดิส จำกัด และ ABLE lab จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการออกแบบตู้เก็บรองเท้าอเนกประสงค์นี้ขึ้น โดยได้นำเสนอแนวทางการออกแบบหน้าบานตู้ในรูปแบบที่เปิดง่าย ใช้งานสะดวก รวมถึงเพิ่มเติมพื้นที่นั่งสำหรับใส่รองเท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้ม ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... (Hidden Biotech Scavenger Hunt) กิจกรรมค่ายครอบครัววิทยาศาสตร์ (Family Day Camp) ที่จะใช้เวลาภายใน 1 วันให้สมาชิกในครอบครัวสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการเปิดพื้นที่สำหรับการเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อ่างทอง ปทุมธานี ตรัง สุราษฎร์ธานี ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... และ (๒) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่อง “การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน” ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... โครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2559” ณ หมู่ที่ 6 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งที่ 21 และเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ จากการดำเนินโครงการ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป