กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พื้นที่

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 8
...          โครงการ ฟู๊ดอินโนโพลิส ได้จัดเตรียมพื้นที่กว่า 200 ไร่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมทั้งจัดเตรียมความสะดวกในด้านต่างๆ เช่นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับการสนันสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ SCG โดยการให้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐให้สามารถเข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ ด้านสตาร์ทอัพกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนที่จะเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งของสยามสแควร์ ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
24. ชวนกินลม ชมดาว ในหน้าฝนกับ ‘หอดูดาวโคราช’
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้ค่ำคืนนี้ฝนโรยรินลงมาให้ชุ่มช่ำ แต่ทางหอดูดาวยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายในหอดูดาวประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ เป็นอาคารหลังแรกที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่ ภายในอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามปรากฏการณ์สำคัญในรอบปี ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
... ราคาค่าก่อสร้างก็มีราคาแพงและใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้รถยนต์ต่าง ๆ ไปแย่งพื้นที่ผิวจราจรเพื่อจอดรถยนต์และเป็นต้นเหตุหนึ่งของการจราจรติดขัด ประชาชนบางส่วนหรือบางครอบครัวในสังคมคนเมือง ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ 22 บิ๊กกรมวิทย์ฯนำจนท.ลงพื้นที่พัฒนาโอทอป     ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
... 3 มิติ ตามพื้นที่นั้น ๆ แม้อุณหภูมิห้องก็ไม่สามารถทำให้ลายพิมพ์ลอก ลบหรือเปลี่ยนแปลงได้                  นอกจากนี้ ยางธรรมชาติเทอร์โบพลาสติกได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานพิสูจน์หลักฐาน ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มหลักสูตรเพื่อสตาร์ทอัพ โดยเริ่มจาก 40-50 มหาวิทยาลัยนำร่อง เพื่อที่จะสร้างพื้นที่สตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัย 3.ระบบภาษีที่เอื้ออำนวยให้แก่ผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... สำหรับรายละเอียดของ มอก. 2691 นั้น ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับวัสดุเฉพาะของวัสดุนาโน เช่น รูปร่าง ขนาด พื้นที่ผิว องค์ประกอบต่าง ซึ่งมาตรฐานจะบอกข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต ควบคุมคุณภาพของวัสดุนาโน ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป