กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ทั้งหมด 100 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 10
41. ประชุมหารือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟและยาสูบ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, กาแฟ, ยาสูบ]  ...
อังคาร, 31 มีนาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร]  ...
ศุกร์, 20 มีนาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ห้องปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล, วีระพงษ์ แพสุวรรณ]  ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร, แถลงข่าว, อาคารศิรินธร, สทอภ.]  ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
Tags: [ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สนช.]  ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
46. รมว.วิทย์ฯ นำคณะผู้แทนไทย เยี่ยมชม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์]  ...
ศุกร์, 30 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ญาดา มุกดาพิทักษ์, หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน.]  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วทน., ปฏิรูป, ปาฐกถา, สกอ.]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
49. H.E.Mr.Hossein Kamalian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เข้าพบ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, Hossein Kamalian, เอกอัครราชทูต, สาธารณรัฐอิสลาม, อิหร่าน]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
50. กระทรวงวิทย์ฯ หนุนการพัฒนานวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, มาตรการ, เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี, มาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา, มาตรการสนับสนุนนวัตกรรมโดยผูกกับการสร้างตลาดภาครัฐ]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป