กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พานิช เหล่าศิริรัตน์

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, พานิช เหล่าศิริรัตน์, เสาวณี มุสิแดง, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, สทน., องครักษ์]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
...                 นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
... โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและบริการ ร่วมแสดงในงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
...        ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SMART SME EXPO2015 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอีก 1 หน่วยงานตัวแทนจากภาครัฐที่นำหน่วยงานในสังกัดร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อ ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
         (21 พ.ค. 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษาฯ ...
เสาร์, 23 พฤษภาคม 2015
6. หารือ แผน PR การเฝ้าระวังภัยทางรังสีและนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
               (12 พฤษภาคม 2558)   ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
... เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ การทดสอบ มาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซ้ายสุด) และคณะทำงาน ประกอบด้วย ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
    สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย  ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ...
จันทร์, 20 เมษายน 2015
... ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษาฯ นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยฯ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และคณะ เดินทางมายัง Astro Park เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง Astro Park แหล่งความรู้สาธารณะทางดาราศาสตร์ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและเยาวชน ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป