กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พันธุ์ข้าวเหนียว

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 สำหรับนาปรัง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, พันธุ์ข้าวเหนียว, ข้าวเหนียว กข 6]  ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
2. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (พันธุ์ข้าวเหนียว ต้านทานโรคไหม้ ไวต่อช่วงแสง ปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งการพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ของกรมการข้าว ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานด้วย ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
...            สืบเนื่องจากการที่ สวทช. น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ "ธัญสิริน" จำนวน 1,000 กิโลกรัม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... น่าน ได้แก่  (กข)   ข้าวเหนียวพันธุ์ (กข 6) สันป่าตอง จะปลูกเป็นพันธุ์นาปี        พะเยามีพันธุ์ข้าวเหนียว (กข 6) สันป่าตอง (กข 10)  ...
พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2013
5. พันธุ์ข้าวเหนียวพระราชทานนาม “ธัญสิริน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นำข้าวเหนียวพระราชทาน “ธัญสิริน” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แสดงต่อสื่อมวลชน  โดยข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว  เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพเทียบเท่าพันธุ์ ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... และข้าวเหนียวหอม กข 6  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคอิสานและภาคเหนือ คือใน จ.ชัยภูมิ  อุดรธานี  สกลนคร  แพร่  และน่าน ได้ใช้สายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข 6 ประมาณ 80% ของพื้นที่เพาะปลูก ...
พุธ, 20 ตุลาคม 2010
7. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 สำหรับนาปรัง
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...      ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกมากเป็นอันดับสองรองจากข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สาเหตุที่เกษตรกรนิยมปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ข้าวสุกอ่อนนุ่ม ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป