กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัทลุง

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... OTOP ระดับ ๕ ดาว ที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงงานต้นแบบ และห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีและจุลชีววิทยา  ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP   ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
...         GISTDA ได้จัดทำแผนที่ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากรัฐบาลอินเดีย ซึ่งแสดงถึงวิถีพาดผ่านเหนือภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
... พัทลุง  กระบี่  สตูล  พังงา  ตรัง นราธิวาส  และปัตตานี ---------------------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  - นางสาวนงนุช  เมธียนต์พิริยะ  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
24. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
... ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง)  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
25. โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
... (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ชุมพร) โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีการมอบภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่จังหวัดให้กับผู้แทนจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม  การจัดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
26. อุทยานแห่งชาติหมู่เขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... 9 ถนนหมายเลข 41 ไปอำเภอควนขนุน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โทรศัพท์ : 0 7468 9194 โทรสาร : 0 7468 9195        ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
27. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... 2 หมู่บ้านแม่ข่ายผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่บ้านสี่แยกคลองศิลา เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุงเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินจึงเกิดเป็นหมู่บ้าน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... พันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2550 ได้แก่  พันธุ์ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 พัทลุง ข้าวเจ้าพิษณุโลก 1 ·       ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร และพัทลุง) ในรูปแบบการดำเนินงานด้านบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... 4) : สร้างงาน สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พัทลุง)”  พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป