กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนา

ทั้งหมด 153 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 16
Tags: [30 ปี, เสวนา, พัฒนาวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
42. การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เปิดตัว, ข้อมูลดาวเทียม, THEOS, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [แสงซินโครตรอน, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี, จัดอบรม]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [เยี่ยมชม, เตาอบยาง, โครงการพัฒนาเทคโนโลยี, iTAP]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [สัมมนา, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยี, การพัฒนา]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
46. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วม JAXA หนุนคนไทยทำการทดลองบนอวกาศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [JAXA, อวกาศ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
47. ตชด. จับมือเนคเทค เสริมเขี้ยวเล็บงานด้านความมั่นคง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เนคเทค, NECTEC, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รัฐมนตรี, วิจัย, พัฒนา, วิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
48. กระบี่ วอนกระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาปาล์มแบบครบวงจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พัฒนาปาล์ม, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [IBM, บรรยายพิเศษ, พัฒนาเศรษฐกิจ]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [พัฒนาแบบยั่งยืน, ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัย]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป