กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนา

ทั้งหมด 153 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 16
31. เทคนิคการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, สีธรรมชาติ]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
32. การผลิตถ่านผลไม้เพื่อใช้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, ถ่านผลไม้]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
33. การผลิตเยื่อและกระดาษจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่องานหัตถกรรม
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, กระดาษ]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
34. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, ถ่านอัดแท่ง]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
35. การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผักตบชวา]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
36. ผลิตภัณฑ์ล้างจานสำหรับสินค้าชุมชน (OTOP)
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณท์ชุมชน)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนม, OTOP]  ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2010
Tags: [วิทยาศาสตร์, รวมคำแหง, การพัฒนา]  ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
38. บทบาทวิทยาศาสตร์ฯ ในการขับเคลื่อนไอที เพื่อพัฒนาไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บทบาท, ขับเคลื่อน, ไอที, พัฒนา, ไทย]  ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009
Tags: [การประชุม, วิชาการ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, พัฒนาประเทศ]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
40. ภูฏาน หารือ ก.วิทย์ฯ นำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ภูฏาน, หารือ, พัฒนาประเทศ]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป