กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พัฒนากำลังคน

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... 4  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบูรณาการและเชื่อมโยงด้านการพัฒนากำลังคนด้าน ...
พุธ, 26 สิงหาคม 2015
32. “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การยกระดับ SME ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนถึงเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม         ด้านการพัฒนากำลังคน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ผลักดันโครงการเคลื่อนย้ายกำลังคนจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชนหรือโครงการ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
33. Clipping วท ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH 'พิเชฐ'ผลักดันนโยบายพัฒนากำลังคน      ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015
... และในอนาคตเราจะเอา SME ของไทยไปไว้ที่ไหน ในอีกแง่หนึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่จะยกระดับ SME ไทย โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ SME ในประเทศญี่ปุ่น การแสดงศักยภาพ เพื่อให้เกิดการลงทุนร่วมกัน ที่สำคัญเราต้องพัฒนากำลังคนเพื่อให้เอกชนสามารถลดต้นทุนในการทำ ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
... R & D Automotive Hub in Asia โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์รถยนต์สำหรับภูมิภาคเอเชีย บริษัท Ford Motor กำลังวางแผนให้เกิด Training center เพื่อพัฒนาบุลากรและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการภาคเอกชน ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2015
... คือ 1. เชิงเทคโนโลยีซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ของทั่วโลก รวมถึงเรื่องของการพัฒนากำลังคนทางด้านนี้ และ 2. เชิงการยอมรับทั้งในมุมของการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินทางรังสี ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ    ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... Asian Science Camp 2015 จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกระทรวง ศึกษาธิการ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพเยาวชนไทยให้ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... เรื่อง "การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์" ในการประชุมคณะบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 โดยมี ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ...
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2015
... และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) ผสานต่อความร่วมมือซินโครตรอนไทย-เยอรมัน หวังพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ก้าวสู่เวทีระดับสากล     ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป