กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานสะอาด

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [บริการข้อมูลข่าวสาร, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, พลังงานสะอาด, ธีรวัฒน์ ปรีชาบุญฤทธิ์]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เกิดการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบในกระบวนการสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยนำมาใช้ในการสีข้าวเพื่อผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนเต็มที่  งานเซต้า 2016 ครั้งแรกในไทย งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ร่วมโชว์หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสี ,นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... (กฟผ.) และ หน่วยงานภาคเอกชน ประสานความร่วมมือสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน หวังงาน SETA 2016 ที่จัดขึ้น   ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดประตูสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด มุ่งเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
... นำไปสู่ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ประชากรโลกจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดมให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของพันธกิจหลักของยูนิโด้ ในการสร้างความยั่งยืนทางพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
...    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) นำเสนอแอพพลิเคชั่น เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ประกอบด้วยครัวไทย  สู่ครัวโลก พลังงานสะอาด ชีวการแพทย์ เกษตรอินทรีย์ คูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
7. Cipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... โซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเพื่อโลก  โพสต์ทูเดย์ B1  ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
... โดยสนับสนุนดังนี้ - การสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัย - การกระตุ้นนวัตกรรม - การผลักดันให้ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขั้นสูง - การพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดขั้นสูง ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... พัฒนาโดยนักวิจัยจาก สวทช. เช่น รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง, ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ, การพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสุดท้ายผลงานที่สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ เช่น รถลากจูงไฟฟ้าพลังงานสะอาด, รถยนต์และรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
10. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 10 ฉบับ แยกดาวน์โหลด ได้แก่ นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย คูปองนวัตกรรม ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป