กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานปรมาณู

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗  โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔ ณ ...
พุธ, 07 มกราคม 2015
52. โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ)
...      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากวัสดุพลอยได้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ให้เกิดความปลอดภัยทางรังสีและถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ชมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก โชว์ผลงานกรมการข้าวได้รับรางวัลความสำเร็จในการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ข้าวจาก IAEA และ FAO หวังให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานำพลังงานปรมาณูมาใช้ทางสันติต่อไปในอนาคต ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
... มีไว้ในครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณูต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้การใช้งานเครื่อง PET/CT เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม…ดร.อัจฉรา ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
55. ปส. แนะการตรวจวินิจฉัย PET/CT รู้ทันมะเร็งได้อย่างแม่นยำ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ขอให้หน่วยงานที่จะติดตั้งและใช้เครื่อง PET/CT ดำเนินการขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณูต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้การใช้งานเครื่อง PET/CT เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การนำรังสีมาใช้ประโยชน์จะต้องมีการประเมิน และควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีเกินขีดจำกัดของการได้รับรังสี ตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป