กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานปรมาณู

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. ปรมาณูเพื่อสันติ แนะวิธียื่นขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เปิดเผยว่า การพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต      มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี ใบอนุญาตมีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... Gate Monitor     ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม รวมทั้งมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู การพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของพลังงานปรมาณู ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
              นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
... ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ให้เป็นปฏิบัติการฉายรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย และ สทน. มีความพร้อม 100% ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการทำหมันยุงครั้งนี้  ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
25. วท.พร้อมทำหมันยุงลาย หวังลดปริมาณมฤตยูร้ายนำโรคสู่คน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ให้เป็นปฏิบัติการฉายรังสีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งสทน.มีความพร้อม 100% ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการทำหมันยุงครั้งนี้” ผู้อำนวยการ สทน.กล่าว ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... ผู้เชียวชาญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือIAEAมาเป็นวิทยากร และนำข้อเสนอแนะภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม Nuclear Security Summit ต่อไป          การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
...         ทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างเป็นประเทศสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์ ทั้งระดับ ภูมิภาคเอเชียและระดับโลก อาทิ หรือ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA : International ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
28. ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และในขณะเดียวกันในส่วนของการกำกับดูแลความปลอดภัยก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่หลักของ ปส. โดยตรง จึงจัดสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ ประเทศไทยตามข้อกำหนดของ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
29. ปส. เร่งควบคุมมาตรฐาน “อาหารฉายรังสี”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... หรืออื่นๆ    ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมาก ปส. ซึ่งมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู จึงต้องควบคุม   และเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2015
30. ปส. ลงพื้นที่อีสาน เก็บข้อมูลการรับรังสีของผู้ป่วย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดคอร์ส    ให้ความรู้การใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป