กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานนิวเคลียร์

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. ปส. โฟกัสพังงา นำขบวนคาราวานนิวเคลียร์ลงใต้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พุ่งเป้าพื้นที่จังหวัดพังงา หวังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในเรียนรู้พลังงานนิวเคลียร์สู่ระดับภูมิภาค      ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... อย่างพลังงานนิวเคลียร์นั้นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงานของชาติ และเชื่อมั่นว่าภายในงานครั้งนี้จะช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เพิ่มมากขึ้น” ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
... รมว.วท. เพื่อหารือความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียที่อยู่ระหว่างการประสานงานและผลักดันผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทย การพัฒนาความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และทุนรัฐบาลรัสเซียสำหรับนักเรียนไทย ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
... การเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในระดับนานาชาติที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา       นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
...           ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ปส. จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ            ปส. มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด ...
อังคาร, 17 มีนาคม 2015
... วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ ปส. ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่เพียงแต่เขย่าผืนแผ่นดินทั่วประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้เขย่าความศรัทธาในเรื่องของความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไปทั่วโลก ทำให้หลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นเอง ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.....คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  และอยู่ระหว่างยกร่างตามแนวนโยบายรัฐบาล 9 ฉบับ ดังนี้     ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
... ทั้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงเหตุฉุกเฉินทางรังสีและนิวเคลียร์ในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีมาตรการเฝ้าระวังรังสีเพื่อความปลอดภัยทางรังสีของประชาชน ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป